Erişilebilirlik Araçları

Genel Bakış

Proje, özel eğitim ihtiyaçlarını ve yetenek gelişimlerini dikkate alarak özel yetenekli bireyleri STEAM eğitimine dahil etmek için yeni yöntemler ve kaynaklar geliştirmeyi amaçlamaktadır. Araştırmaların çoğu, özel yetenekli öğrencilerin hem eğitim faaliyetlerine dahil edilmeleri hem de yeteneklerinin geliştirilmesi için özel eğitim yöntemlerine ihtiyaç duyduklarını göstermektedir. Uzmanlar, özel yetenekli bireylerin eğitim ihtiyaçlarının karşılanması halinde, okul derslerinde en üst düzeyde başarılı olabileceklerini ve toplumun üretken bir parçası haline gelebileceklerini söylüyor. Proje, belirli bir öğrenci grubunun STEAM faaliyetleri aracılığıyla öğretme ve öğrenmeye katılmasına yardımcı olmak için belirli bir eğitim yöntemi ve öğrenme/öğretim kaynakları geliştirecektir. Bu şekilde, proje sonuçları belirli eğitim alanlarında kapsayıcılığın ve çeşitliliğin artmasına katkıda bulunacaktır.

‘Tasarım yoluyla öğrenme’ yaklaşımı, özel yetenekli öğrencilere konu bilgilerini yaratıcı eğitim ürünlerine dönüştürebilecekleri eğitim faaliyetlerine katılma fırsatı sağlayabilir. Bu fırsat ilk olarak onlara hem zorlu hem de eğlenceli öğrenme görevleri sağlar. İkinci olarak, doğal yeteneklerini ve becerilerini sergilemelerine olanak tanıyan eğitim ürünleri tasarlamalarına yardımcı olur. Ayrıca, ’tasarım yoluyla öğrenme’ yaklaşımını ve dijital ve sanal uygulamalar oluşturmaya yönelik araç setini öğrenmek, öğretmenlerin, öğrencilerin bilgilerini dijital ve artırılmış gerçeklik uygulamaları aracılığıyla öğrendikleri ve tasarladıkları öğretim faaliyetleri için pedagojik yeterlilikler geliştirmelerini sağlar. Proje, STEAM eğitimiyle ilgili eğitim faaliyetlerinin ve içeriğin geliştirilmesiyle ilgilenmektedir. Bu nedenle proje, özellikle dijital ve artırılmış gerçeklik tasarımı alanında mevcut STEAM eğitim uygulamalarına katkıda bulunacaktır. Bu nedenle, projenin hedefleri mevcut STEAM eğitiminin özel yetenekliler eğitiminde teşvik edilmesiyle ilgilidir. Son olarak, projenin sonuçlarının özel yetenekli bireyleri destekleyen öğretmenlere /mentörlere materyaller, eğitim senaryoları, STEAM üzerine örnek çalışmalar, kurslar, uzaktan toplantılar ve diğer kuruluşlardan meslektaşlarla uygulama ve deneyim alışverişi fırsatları sağlaması beklenmektedir. Bu, mesleki gelişim sağlayacak ve eğitim fırsatlarını artıracaktır. Dolayısıyla proje, öğretmenlerin, eğitmenlerin ve okul yöneticilerinin özel yetenekli öğrencilerin STEAM eğitimini teşvik etmek için yeni bir yönteme ve eğitim kaynaklarına sahip olmalarına yardımcı olacaktır.

Projenin Amacı

Bu proje, özel yetenekli bireylerin STEAM eğitimine daha iyi dahil edilmesi için “öğrenerek tasarım” eğitim yöntemi kapsamında kullanılacak bir dijital tasarım ve artırılmış gerçeklik araç seti geliştirmeyi amaçlamaktadır. Proje, (1) öğretmenlerin pedagojik ve mesleki yeterliliklerini geliştirmeyi, (2) özel yetenekli bireylerin eğitim ihtiyaçlarını karşılamayı ve (3) özel yetenekli eğitimi, STEAM ve eğitimin dijitalleşmesinde dönüşüm ve değişimi sağlamayı amaçlamaktadır.

Hedefler

  • Özel yetenekli öğrencilerin özel eğitim ihtiyaçlarını ve yetenek gelişimini karşılamaya yönelik STEAM eğitiminde yeni yöntemlerin uygulanması konusunda özel yetenekli öğrencilerin öğretmenlerini destekleyerek ve eğiterek özel yetenekli bireylerin bulunduğu okulların/kurumların eğitim uygulamalarının kalitesini artırmak. Bu hedef aynı zamanda özel yetenekli bireylerin öğretmenlerinin ve özel yetenekli bireylerin eğitim yöntemine, öğrenme etkinliklerine ve dijital ve artırılmış gerçeklik uygulama araç setine erişebilecekleri açık bir dijital platform geliştirerek de karşılanacaktır;
  • Özel yetenekli bireylerin öğretmenlerinin pedagojik ve mesleki yeterliliklerini artırmak ve yenilikçi araç seti ve materyal seti – dijital Öğretmen El Kitabı, Artırılmış Gerçeklik Örnek Uygulamaları Broşürü, Tanıtım Video Seti ve GIFTLED Müfredatı – geliştirerek eğitim tekliflerini zenginleştirmek;
  • Özel yetenekli bireylerin eğitim ve yetenek geliştirme ihtiyaçlarının/önceliklerinin, dijital ve artırılmış gerçeklik tasarım araçlarını öğrenmeleri için kullanabilecekleri GIFTLED metodolojisine göre eğitilmeleri ve geniş bir yelpazede yenilikçi öğrenme ürünlerinin tasarlanması yoluyla ele alınması;
  • Öğretmenlerin/eğitimcilerin diğer kuruluşlardan ve ülkelerden profesyonellerle deneyimlerini paylaştığı ve özel yetenekli öğrencilerin diğer kuruluşlardan ve ülkelerden öğretmenlerle deneyimlerini paylaştığı proje faaliyetleri aracılığıyla özel yetenekli eğitimi, STEAM ve eğitimin dijitalleşmesi açısından dönüşüm ve değişimin sağlanması.

Çıktılar

Özel yetenekli bireylerin öğretmenleri, özel yetenekli bireylerin özel eğitim ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik STEAM eğitiminde yeni yöntemlerin uygulanması konusunda eğitilmesi ve desteklenmesi.

Öğretmenlerin, dijital el kitabı, Artırılmış Gerçeklik Örnek Uygulamalar Bröşürü, Araç Seti Tanıtım Videoları ve GIFTLED Müfredatı gibi araç seti ve materyallere erişmesi.

Öğretmenlere, özel yetenekli bireylere ve kurumlara eğitim yöntemine, öğrenme etkinliklerine ve dijital ve artırılmış gerçeklik uygulama araç setine erişim sağlayan açık bir dijital platform oluşturulması.

‘Tasarım yoluyla öğrenme’ yaklaşımı

Özel yetenekli öğrencilerin STEAM eğitiminde izlenilecek öğrenme yaklaşımı “Tasarım Yoluyla Öğrenme” yaklaşımıdır. Bu yaklaşım, somut tecrübeler, açıktan öğretim, tartışma, grup çalışması, geri bildirimler ve gerçek sorunların çözümüne yönelik tasarım yapma etkinliklerini içerir.

Ortaklar

Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Lodzi

Lodz Beşeri Bilimler ve Ekonomi Üniversitesi (AHE), çeşitli hedef gruplara (girişimciler, işsizler, gençler, öğrenciler, engelliler, yaşlılar, öğretmenler, eğitmenler, çeşitli mesleklerden  insanlar, göçmenler, çocuklar, dezavantajlı gençler) yönelik lisans, yüksek lisans, doktora programları, lisansüstü çalışmalar ve kurslar sunan akredite bir yükseköğretim kurumudur. Polonya’nın en büyük özel üniversitelerinden biri olan AHE, bazıları tamamen İngilizce  olarak    öğretilen    20    derece    programına sahiptir. Eğitim müfredatı işgücü piyasasının taleplerine göre sürekli güncellenmekte ve AHE iş sektöründen paydaşlar, eğitim merkezleri, yerel yetkililer ve çeşitli alanlardan uzmanlarla işbirliği yapmaktadır. AHE, Yükseköğretim Bakanlığı’nın “En popüler devlet dışı üniversiteler sıralamasında” 5. sırada yer almaktadır. AHE, öğrenci ve personel değişim programlarına (örneğin Erasmus+) katılan, yurtdışından profesörleri davet eden, tam zamanlı eğitim için uluslararası öğrencileri kabul eden ve uluslararası işbirliği ve araştırma projelerine katılan uluslararası bir üniversitedir. Personelimiz yaklaşık 200 daimi çalışandan oluşmaktadır: araştırmacılar, öğretmenler, eğitmenler, destek personeli (mali, idari, teknik personel), uzmanlar ve çeşitli alanlarda  uzmanları içermektedir.

 

HARRAN UNIVERSITESI

Harran Üniversitesi Eğitim Fakültesi olarak Türkiye’den bu projeye ortaklık yapmaktayız. Şehrimizin adı Şanlıurfa olup Kuzey Mezopotamya’da kurulmuştur. Üniversitemizde; Fen edebiyat fakültesi, tıp fakültesi, teknoloji fakültesi, mühendislik fakültesi, sanat fakültesi, ziraat fakültesi ve Eğitim fakültesi bulunmaktadır. Eğitim Fakültesinde 6 bölümümüz bulunmaktadır. Bu bölümler “sınıf öğretmenliği (ilkokul öğretmenleri yetiştirme programı/ilköğretim özel eğitim programı), resim öğretmenliği, müzik öğretmenliği, İngilizce öğretmenliği, fen bilgisi öğretmenliği (Bu bölümde sağlık, öz bakım ve ilk yardım eğitimleri verilmektedir.) Matematik ve Fen öğretimi. Ayrıca Eğitim Yönetimi ve Teftişi için bir yüksek lisans programımız var. İş ve girişimcilik eğitimi veriyoruz. Eğitim Fakültesi’nde 1040 öğrencimiz var. Bu öğrencilerimiz aday öğretmenlerdir. Hizmet içi eğitim kurslarıyla okul öğretmenlerini, velileri ve okul yöneticilerini eğitiyoruz. Özel Eğitim Bölümü çatısı altında ana faaliyetlerimiz özel eğitim uygulamaları daha ileriye taşımak ve iyi örnekleri dahil etmektir.

MACDAC ENGINEERING CONSULTANCY BUREAU LTD – MECB

MECB Ltd, Malta merkezli bir Mükemmellik Danışmanlık Bürosudur ve kendini ilgili, çok disiplinli, yüksek kaliteli hizmet sunarak mükemmellik ve inovasyon desteği sağlamaya adamıştır:

  • teknik danişmanlik hizmetlerı̇
  • araştirma ve eğıṫ ıṁ hıż metlerı̇
  • AB proje ortaklığı hizmetleri

Bir organizasyon olarak,

MECB, AB Dijital Beceriler ve İşler Koalisyonunun bir üyesidir

MECB Ltd, Malta Finansal Hizmetler Kurumu’na kayıtlı, C 37773 sicil numaralı özel bir limited şirkettir.

Ayrıca MECB Ltd, Malta Ticaret İşletme ve Sanayi Odası’nın kurumsal bir üyesidir, kayıt numarası: C016/05

Mevcut uzmanlık açısından,

23 ücretli personelimiz Erasmus+, EEA, LLP Grundtvig, Leonardo da Vinci, FP6/7 ve H2020 dahil olmak üzere bir dizi AB projesi ve ihalesine katılma konusunda doğrudan deneyime sahiptir. Bu, AB mali kuralları dahilinde yüksek kaliteli proje çıktıları üretmek için baskı altında ve son teslim tarihleri dahilinde çalışma konusunda deneyimli olduğumuz anlamına gelmektedir.

Yıllar boyunca MECB, bilimsel yayınlar ve/veya geçmiş projelerle ilgili olarak çeşitli alanlarda bir dizi projeye katkıda bulunmuştur. Bunlar arasında şunlar yer almaktadır: Döngüsel Ekonomi, Lojistik, Kaynak, Endüstri 4.0, Uluslararası İşbirliği; e-Sağlık, Eşleştirme; AB Veri Koruma/GD-PR; 3D Modelleme, Artırılmış ve Sanal Gerçeklik, Teknolojik Girişimcilik, Yenilikçilik ve Yaratıcılık Yöntemleri; Sürdürülebilir Kalkınma, Döngüsel Ekonomi, Hayat boyu öğrenme, e-Öğrenme, Siber Güvenlik. Proje detaylarına www.projects.eumecb.com adresinden ulaşabilirsiniz.

MPIRMPAKOS D. & SIA O.E.

E-SCHOOL EDUCATIONAL GROUP, Yunanistan Eğitim ve Yeterlilikler ve Mesleki Rehberlik Bakanlığı tarafından hayat boyu öğrenme merkezi (ID 2000112) olarak akredite edilmiş bir Yetişkin Eğitim Merkezi ve Mesleki Eğitim ve Öğretim sağlayıcısıdır. Öğrencilerin iş gücüne başarılı bir geçiş için gerekli becerileri edinmelerine yardımcı olmak için yüksek kaliteli eğitim ve akreditasyon sağlamayı amaçlamaktadır.

INSTALOFI LEVANTE SL

Instalofi Levante S.L. – FyG Consultores (FYG), yerel işgücü piyasasının yanı sıra yetişkinlerin, şirketlerin, gençlerin ve çocukların yaşam boyu öğrenme sürecini destekleyen özel bir eğitim ve öğretim kuruluşudur. FYG, temel amacı bireylerin yaşam becerilerini geliştirmek ve öğrenme, iş ve kariyerlerini yönetmek için bilgi, beceri ve tutum kazanmalarına yardımcı olmak olan çok çeşitli program ve hizmetlere atıfta bulunmak için kariyer geliştirme hizmetleri konusunda aktif olarak çalışmaktadır. FyG tarafından verilen eğitim programları pedagojik yöntemler, öğretmenlerin becerilerinin geliştirilmesi, girişimcilik, dijital beceriler ve dönüşüm, hizmetlerin geliştirilmesi, sosyal beceri eğitimi ile ilgilidir. 2001 yılında kurulan FyG, uluslararasılaşma stratejisi danışmanlığı alanında da aktif olarak faaliyet göstermekte ve şirketlerin dış pazarlarda ve uluslararası işlerde büyümelerine olanak tanıyan stratejiler belirlemelerine yardımcı olmaktadır. Profesyonel düzeyde eğitim metodolojisi uygulaması, yenilikçi formüller, şirketler için dijital dönüşüm, işbirliği ve ortaklık yöntemleri, İK seçimi ve Uluslararasılaştırma eğitimi yoluyla iş değeri katan yenilikçi çözümler tedarikçisi olarak şirket, KOBİ’lerin ve girişimcilerin yanı sıra okuldan, yetişkinlerden yüksek öğrenime kadar öğretmenlere ve öğrenme uzmanlarına kendi yollarında büyümelerine yardımcı olabilir.

CENTRE FOR ADVANCEMENT OF RESEARCH AND DEVELOPMENT IN EDUCATIONAL TECHNOLOGY LTD – CARDET

CARDET, okul eğitimi, dijital beceriler, okuryazarlık ve dil öğrenimi, göçmen entegrasyonu ve kapasite geliştirme konularında küresel uzmanlığa sahip Akdeniz bölgesinin önde gelen araştırma ve geliştirme merkezidir. Kıbrıs’ta bulunan ve kâr amacı gütmeyen en büyük bağımsız merkez olan CARDET, Yale Üniversitesi, Lefkoşa Üniversitesi ve Uluslararası Eğitim Medyası Konseyi gibi dünyanın dört bir yanından üniversiteler ve kurumlarla bağımsız olarak bağlantılıdır. Ekibimiz, EAEA ile ortaklaşa olarak, yakın zamanda Kıbrıs için 2021-2027 yaşam boyu öğrenme stratejisini geliştirmiş ve çeşitli bakanlıkları, devlet kurumlarını, sosyal ortakları ve kamu ve özel sektör paydaşlarını sürece dahil etmiştir. CARDET, eğitim, okuryazarlık, dil, kapsayıcılık, dijital dönüşüm ve dijital becerilerle ilgili 500’den fazla girişim ve projeyi tamamlamıştır. CARDET, eğitim araştırma ve geliştirme alanında onlarca yıllık küresel uzmanlığa sahip uluslararası bir uzman ekibini bir araya getirmektedir. Ekibimizin, yönetim kurulumuzun ve danışma kurulumuzun üyeleri UNESCO, Commonwealth of Learning, OECD, Google ve American Educational Research Association gibi kuruluşlarda yüksek profilli pozisyonlarda görev yapmıştır.

ASOCIACIJA TAVO EUROPA

Tavo Europa, Litvanya’da sivil toplumun inşasına ve hukukun üstünlüğünün tesis edilmesine odaklanan bir sivil toplum kuruluşudur. STK’mız, eğitmenleri, gençlik ve sosyal hizmet çalışanlarını, gençlik politikaları yapıcılarını, uzmanları ve farklı yetkinlik seviyelerine sahip gönüllüleri sivil faaliyetler oluşturmak ve bu faaliyetlere aktif olarak dahil olmak üzere bir araya getiren bir eğitim kuruluşu olarak hizmet vermek üzere kurulmuştur. Eğitim, kişiselleştirilmiş öğrenme yaklaşımlarını, işbirliğine dayalı öğrenmeyi ve BİT’in stratejik kullanımını desteklemektedir. Bu beceriler sadece gençlerin kişisel, mesleki ve sosyo-ekonomik gelişimlerini desteklemekle kalmaz, aynı zamanda genç işsizliğini azaltır ve gençlerin hem sosyal katılımını hem de yaşam kalitesini yükseltir. Gençlere bir organizasyonu nasıl yürüteceklerini, fon yaratmayı, projeyi yönetmeyi, finansmanı yönetmeyi, daha az fırsata sahip gençleri de kapsayacak şekilde gençlerle iletişimi koordine etmeyi ve Erasmus+ ve diğer fonlar kapsamında planlama yapmayı öğretiyoruz. İşgücü piyasasının gereklilikleri doğrultusunda gençlerin ihtiyaçlarına cevap veren yaygın yöntemler kullanarak, gençlik hareketliliği deneyimi ile daha ileri mesleki perspektifler arasında daha güçlü bir bağ oluşturmak için araçlar sağlamayı ve yetkinlikleri geliştirmeyi amaçlıyoruz.

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι απόψεις και οι γνώμες που διατυπώνονται εκφράζουν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών και δεν αντιπροσωπεύουν κατ'ανάγκη τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA). Η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο EACEA δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για τις εκφραζόμενες απόψεις. Финансирано от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче принадлежат изцяло на техния(ите) автор(и) и не отразяват непременно възгледите и мненията на Европейския съюз или на Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA). За тях не носи отговорност нито Европейският съюз, нито EACEA. Financováno Evropskou unií. Názory vyjádřené jsou názory autora a neodráží nutně oficiální stanovisko Evropské unie či Evroské výkonné agentury pro vzdělávání a kulturu (EACEA). Evropská unie ani EACEA za vyjádřené názory nenese odpovědnost. Finansieret af Den Europæiske Union. Synspunkter og holdninger, der kommer til udtryk, er udelukkende forfatterens/forfatternes og er ikke nøvendigvis udtryk for Den Europæiske Unions eller Det Europæiske Forvaltningsorgan for Uddannelse og Kulturs (EACEA) officielle holdning. Hverken den Europæiske Union eller EACEA kan holdes ansvarlig herfor. Gefinancierd door de Europese Unie. De hier geuite ideeën en meningen komen echter uitsluitend voor rekening van de auteur(s) en geven niet noodzakelijkerwijs die van de Europese Unie of het Europese Uitvoerende Agentschap onderwijs en cultuur (EACEA) weer. Noch de Europese Unie, noch het EACEA kan ervoor aansprakelijk worden gesteld. Financirano sredstvima Europske unije. Izneseni stavovi i mišljenja su stavovi i mišljenja autora i ne moraju se podudarati sa stavovima i mišljenjima Europske unije ili Europske izvršne agencije za obrazovanje i kulturu (EACEA). Ni Europska unija ni EACEA ne mogu se smatrati odgovornima za njih. Financé par l’Union européenne. Les points de vue et avis exprimés n’engagent toutefois que leur(s) auteur(s) et ne reflètent pas nécessairement ceux de l’Union européenne ou de l’Agence exécutive européenne pour l’éducation et la culture (EACEA). Ni l’Union européenne ni l’EACEA ne sauraient en être tenues pour responsables. Von der Europäischen Union finanziert. Die geäußerten Ansichten und Meinungen entsprechen jedoch ausschließlich denen des Autors bzw. der Autoren und spiegeln nicht zwingend die der Europäischen Union oder der Europäischen Exekutivagentur für Bildung und Kultur (EACEA) wider. Weder die Europäische Union noch die EACEA können dafür verantwortlich gemacht werden. Az Európai Unió finanszírozásával. Az itt szereplő vélemények és állítások a szerző(k) álláspontját tükrözik, és nem feltétlenül egyeznek meg az Európai Unió vagy az Európai Oktatási és Kulturális Végrehajtó Ügynökség (EACEA) hivatalos álláspontjával. Sem az Európai Unió, sem az EACEA nem vonható felelősségre miattuk. Arna mhaoiniú ag an Aontas Eorpach. Is leis an údar/na húdair amháin na tuairimí agus na dearcthaí a léirítear agus ní gá gur léiriú iad ar thuairimí agus dearcthaí an Aontais Eorpaigh nó na Gníomhaireachta Feidhmiúcháin Eorpaí um Oideachas agus Cultúr (EACEA). Ní féidir freagracht a chur ar an Aontas Eorpach ná ar an EACEA astu. Financiado pela União Europeia. Os pontos de vista e as opiniões expressas são as do(s) autor(es) e não refletem necessariamente a posição da União Europeia ou da Agência de Execução Europeia da Educação e da Cultura (EACEA). Nem a União Europeia nem a EACEA podem ser tidos como responsáveis por essas opiniões. Sfinansowane ze środków UE. Wyrażone poglądy i opinie są jedynie opiniami autora lub autorów i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy i opinie Unii Europejskiej lub Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury (EACEA). Unia Europejska ani EACEA nie ponoszą za nie odpowiedzialności. Financiado por la Unión Europea. Las opiniones y puntos de vista expresados solo comprometen a su(s) autor(es) y no reflejan necesariamente los de la Unión Europea o los de la Agencia Ejecutiva Europea de Educación y Cultura (EACEA). Ni la Unión Europea ni la EACEA pueden ser considerados responsables de ellos. Rahastatud Euroopa Liidu poolt. Avaldatud seisukohad ja arvamused on ainult autori(te) omad ega pruugi kajastada Euroopa Liidu või Euroopa Hariduse ja Kultuuri Rakendusameti (EACEA) seisukohti ja arvamusi. Euroopa Liit ega EACEA nende eest ei vastuta. Euroopan unionin rahoittama. Esitetyt näkemykset ja mielipiteet ovat ainoastaan tämän tekstin laatijoiden näkemyksiä eivätkä välttämättä vastaa Euroopan unionin tai Euroopan koulutuksen ja kulttuurin toimeenpanovirasto (EACEA) kantaa. Euroopan unioni ja EACEA eivät ole vastuussa niistä. Finanziato dall'Unione europea. Le opinioni espresse appartengono, tuttavia, al solo o ai soli autori e non riflettono necessariamente le opinioni dell'Unione europea o dell’Agenzia esecutiva europea per l’istruzione e la cultura (EACEA). Né l'Unione europea né l'EACEA possono esserne ritenute responsabili. Financirano s strani Evropske unije. Izražena stališča in mnenja so zgolj stališča in mnenja avtorja(-ev) in ni nujno, da odražajo stališča in mnenja Evropske unije ali Evropske izvajalske agencije za izobraževanje in kulturo (EACEA). Zanje ne moreta biti odgovorna niti Evropska unija niti EACEA. Financované Európskou úniou. Vyjadrené názory a postoje sú názormi a vyhláseniami autora(-ov) a nemusia nevyhnutne odrážať názory a stanoviská Európskej únie alebo Európskej výkonnej agentúry pre vzdelávanie a kultúru (EACEA). Európska únia ani EACEA za ne nepreberajú žiadnu zodpovednosť. Finansuojama Europos Sąjungos lėšomis. Tačiau išreiškiamas požiūris ar nuomonė yra tik autoriaus (-ių) ir nebūtinai atspindi Europos Sąjungos ar Europos švietimo ir kultūros vykdomosios įstaigos (EACEA) požiūrį ar nuomonę. Nei Europos Sąjunga, nei EACEA negali būti laikoma už juos atsakinga. Eiropas Savienības finansēts. Paustie viedokļi un uzskati atspoguļo autora(-u) personīgos uzskatus un ne vienmēr sakrīt ar Eiropas Savienības vai Eiropas Izglītības un Kultūras izpildaģentūras (EACEA) viedokli. Ne Eiropas Savienība, ne EACEA nenes atbildību par paustajiem uzskatiem. Iffinanzjat mill-Unjoni Ewropea. Madankollu, il-fehmiet u l-opinjonijiet espressi huma dawk tal-awtur(i) biss u mhux neċessarjament jirriflettu dawk tal-Unjoni Ewropea jew tal-Aġenzija Eżekuttiva Ewropea għall-Edukazzjoni u għall-Kultura (EACEA). La l-Unjoni Ewropea u lanqas l-EACEA ma jistgħu jinżammu responsabbli għalihom. Finanțat de Uniunea Europeană. Punctele de vedere și opiniile exprimate aparțin, însă, exclusiv autorului (autorilor) și nu reflectă neapărat punctele de vedere și opiniile Uniunii Europene sau ale Agenției Executive Europene pentru Educație și Cultură (EACEA). Nici Uniunea Europeană și nici EACEA nu pot fi considerate răspunzătoare pentru acestea. Finansieras av Europeiska unionen. De synpunkter och åsikter som uttrycks är endast upphovsmannens [upphovsmännens] och utgör inte Europeiska unionens eller Europeiska genomförandeorganet för utbildning och kulturs (EACEA) officiella ståndpunkt. Varken Europeiska unionen eller EACEA tar något ansvar för dessa. Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir. Ancak ifade edilen görüş ve görüşler yalnızca yazar(lar)a aittir ve Avrupa Birliği'nin veya Avrupa Eğitim ve Kültür Yürütme Ajansı'nın (EACEA) görüşlerini yansıtmayabilir. Bunlardan ne Avrupa Birliği ne de EACEA sorumlu tutulamaz.
Project Number : 2022-1-PL01-KA220-SCH-000087644
Copyright © | Privacy policy